logo.jpg
search
 

Hareid Group >

Harwest Elektro AS

Harwest Elektro AS ble etablert i 2004, og er en registrert installasjonsbedrift som arbeider innen industri- og on-/offshore. Selskapet ble etablert av Hareid Elektriske AS og West Elektro AS i Kristiansund, og i 2010 ble selskapet en integrert del av Hareid Group da Hareid Elektriske AS overtok majoriteten av aksjene. Harwest Elektro AS er lokalisert i Molde . Selskapet har ansatte med solid erfaring og høy kompetanse, og har fokus på HMS og kompetanseheving i alle ledd.

Harwest Elektro AS prosjekter og utfører alt innen elektriske installasjoner for industri , næringsbygg og olje/gas relatert industrien. Samt mindre maritime installasjoner.

Vi utfører også nyinstallasjoner og ombygginger for privatmarkedet.

Selskapet hadde små og store installasjons - og serviceoppdrag for en rekke store etablerte samarbeidspartnere i forbindelse med Ormen Lange utbyggingen.

Senere har Harwest Elektro AS inngått kontrakt med AS Norske Shell på elektrotjenester i forbindelse med Civil Services.

Harwest Elektro AS har i mange år hatt et godt samarbeid med Vard avd. Aukra med ombygginger, utvidelser og drift av deres anlegg.
Harwest Elektro AS har også hatt flere lokale prosjekter.

I Molde er vi lokalisert i Fannestrandveien 74.

Vi har montørbase på Aukra
Vi satser på en fortsatt vekst i vår region

KONTAKT 

Harwest Elektro AS
N-6480 AUKRA
Tel: + 47 71 17 23 70
E-mail: harwest@hareidgroup.com