Idź do góry

HG Solutions Sp. z o.o. PL

HG Solutions Sp. z o. o. jest spółką Grupy Hareid i kluczowym elementem operacji morskich z siedzibą w Gdyni w Polsce.

Nasi eksperci posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w zakresie projektowania i budowy nowych instalacji morskich, produkcji rozdzielnic, testowania i naprawy oraz przebudowy istniejących statków. Firma ma długą listę projektów referencyjnych dotyczących nowych budynków, produkcji rozdzielnic oraz serwisowania wszystkich typów statków. Możemy zarządzać całym procesem od początku do końca na każdym etapie realizacji.

Pracując zgodnie ze specyfikacjami klienta, nasza firma gwarantuje profesjonalną jakość i jest zgodna z odpowiednimi standardami i
przepisami ustanowionymi przez władze i towarzystwa klasyfikacyjne, takie jak PRS, LR, BV, ABS i DNV-GL.

Firma jest certyfikowana w zakresie ISO 9001:2015 i 14001:2015 i 45001:2018 przez DNV.

 

 

 

 

 

 

Prace B+R nad inteligentnym, zintegrowanym systemem energooszczędnej eksploatacji maszynowni statku morskiego.

Cel projektu

Celem projektu jest opracowanie innowacji produktowej – zintegrowanego, inteligentnego systemu energooszczędnej eksploatacji maszynowni statku morskiego, charakteryzującego się modułową i skalowalną budową, pozwalającą na adaptację do jednostek morskich o różnej długości i przeznaczeniu.

Planowane efekty

Dzięki budowie modułowej, system będzie łatwo skalowalny (możliwość adaptacji na jednostki morskie o różnej długości) i aplikowalny w różnych jednostkach pływających. Dotychczas niezintegrowane ze sobą funkcjonalności pozwolą na zmniejszenie energochłonności systemu energetycznego statku, optymalizację okresu użytkowania urządzeń i/lub materiałów eksploatacyjnych dzięki utrzymaniu maszynowni w optymalnej kondycji, zwiększenie bezpieczeństwa pracy maszynowni jednostek pływających. Mają one zostać osiągnięte dzięki zintegrowaniu innowacyjnych aplikacji, które będą m.in. alarmować o stanach niepożądanych, zagrożenia awarią, usprawniać pracę załogi w procesie diagnostyki, podejmowania decyzji, działań serwisowych. Praca maszynowni okrętowej, dzięki zastosowaniu systemu, ma być efektywniejsza, a innowacyjne sterowanie zespołami napędowymi w systemach ogólnookrętowych przyczyni się do oszczędności energii elektrycznej, w tym do ograniczenia zużycia paliwa, emisji CO2 i redukcji odpadów (materiałów eksploatacyjnych). Prace B+R zakładają opracowanie składowych systemu, a zidentyfikowane problemy badawcze dotyczyć będą opracowania i integracji funkcjonalności inteligentnego systemu energooszczędnej eksploatacji maszynowni statku morskiego.

Wartość projektu: 2.859.800,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1.202.420,00 PLN

Wyniki ZAPYTANIE OFERTOWE 1HGPU2021

 

 

 

 

 

Informacje kontaktowe

HG Solutions Sp. z o.o. PL

HG Solutions Sp. z o.o. PL
ul. Gwarancyjna 3
81-336 Gdynia - Polen
Tel.: +48 58 664 35 20
E-mail: info@hgsolutions.pl
Serwis 24/7
Tel.: +47 70 958 60
Managing Director
Paweł Dubiel
Tel.: +48 662 001 473 / +47 46 375 078
E-mail: pawel.dubiel@hgsolutions.pl
Sales Director
Sebastian Banaszek
Tel.: + 48 603 605 656
E-mail: sebastian.banaszek@hgsolutions.pl
Production Manager Repair/Retrofit department
Mariusz Dampc
Tel.: +48 605 305 121
E-mail: mariusz.dampc@hgsolutions.pl

Projekty referencyjne

Ro Fortune

Build NO.:
60
Type:
Live Fish Carrier
Yard:
Larsnes Mek Verksted
Owner:
Rostein AS
Delivered:
2018

Ulysses

Build NO.:
370
Type:
Yacht
Yard:
Kleven
Owner:
Felham
Delivered:
2016

Roald Amundsen & Fritjof Nansen

Build NO.:
400 & 401
Type:
Passenger ships
Yard:
Kleven
Owner:
Hurtigruten
Delivered:
2019 & 2020

NKT Victoria

Build NO.:
372
Type:
CLV / SALT 306 CLV
Yard:
Kleven
Owner:
ABB
Delivered:
2017

SS Nujoma

Build NO.:
381
Type:
Subsea Mining / MT 6022
Yard:
Kleven
Owner:
De Beers Marine Namibia
Delivered:
2016

Maersk Mobiliser

Build NO.:
386
Type:
Offshore
Yard:
Kleven
Owner:
Maersk Supply Service
Delivered:
2018

Edda Freya

Build NO.:
373
Type:
Offshore
Yard:
Kleven
Owner:
Østensjø Rederi
Delivered:
2016

Gunnar K

Build NO.:
60
Type:
Purse Seine /Danish Seine
Yard:
Larsnes Mek Verksted
Owner:
Kristoffersen Fiskebåt AS
Delivered:
2018