Gå til toppen

Vi satser på lærlinger – også i tøffe tider!

25.08.2020

Trass i at vi er inne i en vanskelig periode med lågere aktivitetsnivå, har vi tro på fremtiden og ønsker å holde frem med å ta ansvar som lærebedrift. Derfor tar vi også i år inn nye lærlinger både i HG Teknikk, HG Elektro og HM Elektro. Til sammen har vi åtte nye lærlinger, fra venstre: Tobias Aleksandersen – HG Elektro AS avd. Molde, Olav Beitveit – HG Elektro AS, Øystein Thormodsæter – HG Teknikk AS, Jakob Strand – HG Elektro AS, Sondre Strandbø – HG Teknikk AS, Helge Peder Waage – HG Teknikk AS.
Nikolai Tynes Rønning og Martin Hauge fra HM Elektro AS var ikke til stedes.

Alle hadde oppstart 18. august, og vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen og lykke til!